ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

  หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเป็นหนึ่งในกลุ่มวิชาของคณะศิลปศาสตร์และมนุษศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจัดทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาของเรา มีความพร้อมทั้งในด้านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังได้เน้นในด้านการใช้งานเพื่อธุรกิจ โดยนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรนี้ จะได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ เป็นหนึ่งในหลายๆ หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งวิชาต่างๆ ในหลักสูตรนี้จะถูกสอนในภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์จากต่างประเทศ ซึ่งรวมด้วยหลากหลายเชื้อชาติ นอกจากนั้น หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะช่วยเปิดโอกาสในการทำงานของคุณในอนาคตให้กว้างขวางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 

  สำหรับผู้ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์การเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมีชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ESL) หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าได้ตามที่อยู่นี้ English as a Second Language

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร โปรดคลิก


  สมัครทางเว็บไซต์

  คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ข้อมูลด้านการเงิน

  หลักสูตรปริญญาตรี
  เลือกคณะและหลักสูตร

   

  Asia-Pacific International University © 2016. All Rights Reserved. 
  195 Moo 3 Muaklek Saraburi 18180 Thailand | Tel. +66 036 720 777 | info@apiu.edu | MAP
  a Seventh-day Adventist institution of higher education

  Follow Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม