คณะศึกษาศาสตร์และ จิตวิทยา

   ข้อมูลทั่วไป

  คณะศึกษาศาสตร์และจิตวิทยาได้เปิดสอน 1 สาขาวิชาหลักคือ การประถมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะสร้างให้นักศึกษาของเรา มีความพร้อมในการสอนในชั้นประถมศึกษา โดยการเตรียมทักษะการสอนที่ดี วิธีจัดการกับปัญหาต่างๆ และมีความพร้อมในการทำงานทันที

   

  ระดับปริญญาตรี

   

  Asia-Pacific International University © 2016. All Rights Reserved. 
  195 Moo 3 Muaklek Saraburi 18180 Thailand | Tel. +66 036 720 777 | info@apiu.edu | MAP
  a Seventh-day Adventist institution of higher education

  Follow Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม