ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

  หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาและจิตวิทยา

  กลุ่มวิชาการประถมศึกษา

                                  วิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และจิตวิทยา ของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษา มีความพร้อมในการสอนในชั้นประถมศึกษา โดยการเตรียมทักษะการสอนที่ดี วิธีจัดการกับปัญหาต่างๆ  โดยนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรนี้ จะได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

                                  วิชาการประถมศึกษา เป็นหนึ่งในหลายๆ หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งวิชาต่างๆ ในหลักสูตรนี้ การเรียนการสอนจะใช้ภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์จากต่างประเทศ ซึ่งรวมด้วยหลากหลายเชื้อชาติ นอกจากนั้น หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะช่วยเปิดโอกาสในการทำงานของคุณในอนาคตให้กว้างขวางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

  สำหรับผู้ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์การเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมีชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ESL) หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าได้ตามที่อยู่นี้ English as a Second Language

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร โปรดคลิก

   

  Asia-Pacific International University © 2016. All Rights Reserved. 
  195 Moo 3 Muaklek Saraburi 18180 Thailand | Tel. +66 036 720 777 | info@apiu.edu | MAP
  a Seventh-day Adventist institution of higher education

  Follow Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม