ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

  กลุ่มวิชาชีววิทยา

                                  วิชาชีววิทยาเป็นหนึ่งในกลุ่มวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจัดทำหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาของเรา มีความเป็นเลิศในการให้เหตุผลโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ มีความต้องการค้นคว้าหาคำตอบ และความมุ่งมั่นในการบริการส่วนรวม โดยนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรนี้ จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

                                  วิชาชีววิทยาเป็นหนึ่งในหลายๆ หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งวิชาต่างๆ ในหลักสูตรนี้จะถูกสอนในภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์จากต่างประเทศ ซึ่งรวมด้วยหลากหลายเชื้อชาติ นอกจากนั้น หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะช่วยเปิดโอกาสในการทำงานของคุณในอนาคตให้กว้างขวางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

                                  สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อให้พร้อมกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา ทางมหาวิทยาลัยเอง ก็ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอีกด้วย (ESL) หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าได้ตามที่อยู่นี้ English as a Second Language

   


  สมัครทางเว็บไซต์

  หลักสูตรที่เปิดสอน

   

  Asia-Pacific International University © 2016. All Rights Reserved. 
  195 Moo 3 Muaklek Saraburi 18180 Thailand | Tel. +66 036 720 777 | info@apiu.edu | MAP
  a Seventh-day Adventist institution of higher education

  Follow Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม