ข้อมูลด้านการเงิน

   

  หลักสูตรเพิ่มเติมภาษา
  กรุณาเลือกประเทศเพื่อดาวน์โหลดค่าเล่าเรียนและการศึกษา
  หลักสูตรปริญญาตรี

  เลือกคณะและหลักสูตร
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

  เลือกคณะหรือหลักสูตรที่สนใจ

   

  เลือกที่นี่เพื่อสอบถามข้อมูลเติมไปยังเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ


  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปิดดำเนินการภายใต้การดูแลของมูลนิธิคริสเตียนเมดิคอลของเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนติสเป็นกิจการที่ไม่หวังผลกำไร การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนติสประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและเชื่อในคุณค่าของการศึกษา คริสเตียนจึงทำให้ค่าเล่าเรียน ค่าหอพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีอัตราที่ไม่สูงเกินไป ดังนั้น นักศึกษาและผู้ปกครองพึงระลึกเสมอว่า การศึกษาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไม่ใช่เพียงค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเท่านั้น 

  แผนการเงิน

  นักศึกษาควรติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนักศึกษา เพื่อขอรับทราบค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ล่วงหน้าก่อนวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องชำระค่าเล่าเรียนให้ตรงตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาหนี้สินจนส่งผลกระทบต่อการเรียน สำหรับนักศึกษาที่ค้างชำระและไม่มาติดต่อกับฝ่ายการเงินนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป และจะไม่มีการบันทึกผลการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ลงในใบแสดงผลการศึกษา

  การชำระเงิน

  หลังการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าแล้ว ให้นักศึกษาติดต่อพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนักศึกษาเพื่อรับใบแสดงค่าใช้จ่าย (Invoice) ซึ่งนักศึกษาต้องชำระค่าเล่าเรียนตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาที่ไม่ชำระค่าเล่าเรียนจะไม่มีสิทธิ์เข้าชั้นเรียน

  การชำระค่าเล่าเรียน สามารถทำได้โดยชำระเป็นเงินสด โอนเงินผ่านธนาคาร บัตรเครดิตผ่านระบบ e-payment เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน ธนาณัติ หรือโทรเลขธนาณัติ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดประเภทการชำระเงินดังต่อไปนี้

  1.     ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนทั้งปีการศึกษา ก่อนหรือภายในวันลงทะเบียน (ไม่รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน) จะได้รับส่วนลด 5% โดยคำนวณส่วนลดจากยอดสุทธิของค่าหน่วยกิตหลังหักเงินอุดหนุนหรือทุนการศึกษาแล้ว

  2.     ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนหนึ่งภาคการศึกษา ก่อนหรือภายในวันลงทะเบียน

  3.    ผ่อนชำระเป็นรายงวดภายในภาคการศึกษานั้นๆ โดยมีการคิดค่าธรรมเนียม หากไม่สามารถชำระได้ครบภายในภาคการศึกษานั้น นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป

  4.     สำหรับผู้ปกครองที่ส่งบุตรมาเรียนมากกว่า 1 คน ในเวลาเดียวกัน บุตรคนที่สองจะได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 5% บุตรคนที่สามและคนถัดไปจะได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 10%

  โครงการเรียนและทำงาน

  ตามปรัชญาของการศึกษาแอ๊ดเวนตีส การทำงานถือว่ามีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานเพื่อพัฒนาทักษะและ เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวนของงานที่เปิดให้นักศึกษาทำมีจำนวนจำกัด โดยจะเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเงินก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาด้วย

   

   

   

   

   

   

  Asia-Pacific International University © 2016. All Rights Reserved. 
  195 Moo 3 Muaklek Saraburi 18180 Thailand | Tel. +66 036 720 777 | info@apiu.edu | MAP
  a Seventh-day Adventist institution of higher education

  Follow Us

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม