( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006227864{main}( ).../index.php:0
20.13491888120JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.14481933128JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.15242001792JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.15262019112require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.16592145784JController->execute( ).../k2.php:52
70.16602146432K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.17152205304JController->display( ).../item.php:60
90.17412234656K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.20792378368K2ModelItem->execPlugins( ).../view.html.php:51

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006227864{main}( ).../index.php:0
20.13491888120JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.14481933128JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.15242001792JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.15262019112require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.16592145784JController->execute( ).../k2.php:52
70.16602146432K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.17152205304JController->display( ).../item.php:60
90.17412234656K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.22402601752K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.25812936472K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006227864{main}( ).../index.php:0
20.13491888120JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.14481933128JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.15242001792JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.15262019112require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.16592145784JController->execute( ).../k2.php:52
70.16602146432K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.17152205304JController->display( ).../item.php:60
90.17412234656K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.22402601752K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.27102968968K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006227864{main}( ).../index.php:0
20.13491888120JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.14481933128JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.15242001792JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.15262019112require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.16592145784JController->execute( ).../k2.php:52
70.16602146432K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.17152205304JController->display( ).../item.php:60
90.17412234656K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.22402601752K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.28373005088K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006227864{main}( ).../index.php:0
20.13491888120JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.14481933128JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.15242001792JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.15262019112require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.16592145784JController->execute( ).../k2.php:52
70.16602146432K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.17152205304JController->display( ).../item.php:60
90.17412234656K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.22402601752K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.29553043256K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

( ! ) Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/vn/components/com_k2/models/item.php on line 494
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006227864{main}( ).../index.php:0
20.13491888120JSite->dispatch( ).../index.php:42
30.14481933128JComponentHelper::renderComponent( ).../application.php:194
40.15242001792JComponentHelper::executeComponent( ).../helper.php:348
50.15262019112require_once( '/var/www/html/vn/components/com_k2/k2.php' ).../helper.php:380
60.16592145784JController->execute( ).../k2.php:52
70.16602146432K2ControllerItem->display( ).../controller.php:761
80.17152205304JController->display( ).../item.php:60
90.17412234656K2ViewItem->display( ).../controller.php:722
100.22402601752K2ModelItemlist->getRelatedItems( ).../view.html.php:183
110.30703051816K2ModelItem->execPlugins( ).../itemlist.php:828

Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh


Đại học Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương là một trường Cơ Đốc Phục Lâm ở Đông Nam Á cam kết cung cấp giáo dục toàn diện dựa trên các nguyên tắc đạo Cơ Đốc, phát triển và nuôi dưỡng khát khao của sinh viên về đức tin cá nhân, học tập xuất sắc, tính kiên định chính trực, sự hiểu biết giữa các nền văn hóa , trách nhiệm môi trường và phục vụ hết lòng choThiên Chúa và xã hội.

 

Tầm nhìn

 

Đại học Quốc tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ là một trường đại học Cơ Đốc Phục Lâm quốc tế đẳng cấp thế giới, đa khuôn viên, quy mô trung bình được công nhận về cơ sở vật chất bậc nhất, sự xuất sắc trong giảng dạy và các chương trình nghiên cứu, sự nhấn mạnh tổng thể phát triển và hòa nhập thành công của đức tin và học tập. Trường vạch ra dự định riêng phục vụ đặc biệt nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm và xã hội thuộc khu vực Đông Nam Á thông qua sự đa dạng của các chương trình đại học và sau đại học vượt trội được cung cấp ở cơ sở chính nằm tại Thái Lan và thông qua các chi nhánh ở các nước khác. Cơ hội cho sinh viên sẽ được trao dồi và nâng cao thông qua quan hệ hợp tác với các trường cao đẳng và đại học có uy tín ở châu Á, Mỹ, Châu Âu và Úc.

 

Media

affiliations

  wallawalla griggslomalinda lasierra um acuca