ธนาคารความดี: ชื่อ นางสาวเหมสุดา ธาตุไชย

ชื่อ นางสาวเหมสุดา   ธาตุไชย  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ข้าพเจ้าคิดว่าการทำความดีนั้นสามารถทำได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างเพรียบพร้อมก็ย่อมเกิดความดีได้เช่นกัน เพราะสำหรับความดีที่ข้าพเจ้าได้ทำนั้น ยกตัวอย่าง เช่น การออกไปสอนภาษาอังกฤษ...

ธนาคารความดี: นาย อนุชา วางธิติกุล

นาย อนุชา วางธิติกุล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์มิชชั่นชั้นปีที่ 3 ความดีที่ทำ -ช่วยเล่นดนตรีในช่วงเวลานมัสการของหอพัก ทุกวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น.เป็นเวลาที่นักศึกษาพยาบาลจะมีการนมัสการร่วมกันในหอพัก...