Asia-Pacific International University

ฉันดีใจมากที่ได้เข้าร่วม 10 วันแห่งการอธิษฐาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกๆวันและได้ถือศีลอดด้วยค่ะ จริงๆแล้วฉันกลัวที่จะถือศีลอดอาหารเพราะกลัวว่าจะทำไม่ได้ แต่เพื่อนของฉันให้กำลังใจและชวนให้ทำไปด้วยกัน

ในช่วงแรกของการอดอาหาร ฉันยอมรับว่ามันยากมาก แต่พอผ่านไปหลายๆวัน ฉันค่อยๆควบคุมการกินของฉันได้อย่างช้าๆ และสามารถอดอาหารได้สำเร็จค่ะ

ฉันเชื่อว่าถ้าหากพระเจ้าไม่เสริมกำลัง ฉันก็คงจะทำได้ไม่สำเร็จ ขอบคุณพระเจ้าค่ะ

Emalie Grace Wilson, นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ช่วงเวลา 10 วันแห่งการอธิษฐาน ฉันสัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงสถิตย์อยู่กับฉัน ฉันตัดสินใจอดอาหารที่ไม่มีประโยชน์ อาหารที่มีเนื้อสัตว์ และงดเล่นโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม

ทำให้ฉันมีเวลาศึกษาพระคำของพระเจ้ามากขึ้น เรียนรู้ที่จะอธิษฐานเพื่อตนเองและผู้อื่น ฉันรู้สึกได้ว่าร่างกายได้รับการชำระล้างและพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของฉัน ฉันดีใจมากที่มีโอกาสสร้างประสบการณ์กับพระองค์และได้รับการฟื้นฟูจิตวิญญาณ  ฉันตระหนักได้ว่าพลังแห่งการอธิษฐานมีผลต่อชีวิตผู้คนมากและยังทำให้เราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากชึ้น

Gracena Stevenie Jos, นักศึกษาชั้นปีที่ 2