ประวัติความเป็นมา

คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก พัฒนามาจากโรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลมิชชั่น ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมิชชันนารีคณะเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส นายแพทย์ราฟ เอฟ วอดแดล และภรรยา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงพยาบาลมิชชั่นในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2480 โรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลมิชชั่น เปิดดำเนินการสอนวิชาการพยาบาล ในปี พ.ศ. 2490 เป็นหลักสูตร 3 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 ได้เปิดหลักสูตรวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตร 6 เดือน เพื่อสอบขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะ และสามารถประกอบวิชาชีพได้ตามกฏหมายได้ เมื่อปี พ.ศ. 2501 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนแล 3 ชั้น วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2501

ในปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลมิชชั่น ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกสารในนาม “วิทยาลัยมิชชัน” และจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ขึ้นเป็นคณะแรก ในปี พ.ศ. 2533 ได้จัดตั้งวิทยาเขต ขึ้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เปิดคณะบริหารธุรกิจ จนกระทั่ง พ.ศ. 2540 วิทยาลัยเซาท์อีสท์ เอเชีย ยูเนียน (Southeast Asia Union College) ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในเครือเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ณ ประเทศสิงคโปร์ ย้ายมารวมกับวิทยาลัยมิชชัน วิทยาเขตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อยกระดับเป็นวิทยาลัยนานาชาติในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น Living & Learning Center คือ มีโรงเรียน บ้าน และโบสถ์ อยู่ในบริเวณเดียวกัน ต่อมาได้รับการอนุมัติเป็น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 จัดประเภทอยู่ใน กลุ่ม ข. (สถาบันเน้นสอนระดับปริญญาตรี) ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น เป็นคณะหนึ่งใน 6 คณะวิชา ของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก


Saraburi Campus
195 Moo 3 Muaklek Saraburi
18180 Thailand
+66 036 720 777 - 783

Bangkok Campus
Mission Faculty of Nursing
430 Pitsanuloke Road Dusit
Bangkok 10300 Thailand
+66 02 280 8243 - 6

Follow Us

facebook thumbnail   instagram thumbnail   youtube thumbnail


Terms of Service | Privacy Policy