ธนาคารความดี

ธนาคารความดี: ชื่อ นางสาวเหมสุดา ธาตุไชย

ชื่อ นางสาวเหมสุดา   ธาตุไชย  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ข้าพเจ้าคิดว่าการทำความดีนั้นสามารถทำได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างเพรียบพร้อมก็ย่อมเกิดความดีได้เช่นกัน เพราะสำหรับความดีที่ข้าพเจ้าได้ทำนั้น ยกตัวอย่าง เช่น การออกไปสอนภาษาอังกฤษ...

ธนาคารความดี: นาย อนุชา วางธิติกุล

นาย อนุชา วางธิติกุล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์มิชชั่นชั้นปีที่ 3 ความดีที่ทำ -ช่วยเล่นดนตรีในช่วงเวลานมัสการของหอพัก ทุกวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น.เป็นเวลาที่นักศึกษาพยาบาลจะมีการนมัสการร่วมกันในหอพัก...

asia-pacific-logo-white h70
Saraburi Campus
195 Moo 3 Muaklek Saraburi
18180 Thailand
+66 036 720 777 - 783

Bangkok Campus
Mission Faculty of Nursing
430 Pitsanuloke Road Dusit
Bangkok 10300 Thailand
+66 02 280 8243 - 6

Follow Us

facebook thumbnail   instagram thumbnail   youtube thumbnail


Terms of Service | Privacy Policy

Follow Us

Asia-Pacific International University
Copyright © 2018. All rights reserved.
a Seventh-day Adventist Church
institution of higher education.

Terms of Service | Privacy Policy