ธนาคารความดี
ธนาคารความดี: นาย ธนากร กองสิงห์

ธนาคารความดี: นาย ธนากร กองสิงห์

นาย ธนากร กองสิงห์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ชั้นปีที่ 4 การทำความดีในอุดมคติสำหรับผม คือการได้ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่รู้จักหรือไม่รู้จัก เพราะการได้ช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้ผมมีความสุขเวลาที่ได้เห็นรอยยิ้มจากคนที่เราช่วยเหลือ และผมไม่หวังรางวัลอะไรตอบแทน...

ธนาคารความดี: ชื่อ นางสาวเหมสุดา   ธาตุไชย

ธนาคารความดี: ชื่อ นางสาวเหมสุดา ธาตุไชย

ชื่อ นางสาวเหมสุดา   ธาตุไชย  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ข้าพเจ้าคิดว่าการทำความดีนั้นสามารถทำได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างเพรียบพร้อมก็ย่อมเกิดความดีได้เช่นกัน เพราะสำหรับความดีที่ข้าพเจ้าได้ทำนั้น ยกตัวอย่าง เช่น การออกไปสอนภาษาอังกฤษ...

ธนาคารความดี: นาย อนุชา วางธิติกุล

ธนาคารความดี: นาย อนุชา วางธิติกุล

นาย อนุชา วางธิติกุล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์มิชชั่นชั้นปีที่ 3 ความดีที่ทำ -ช่วยเล่นดนตรีในช่วงเวลานมัสการของหอพัก ทุกวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น.เป็นเวลาที่นักศึกษาพยาบาลจะมีการนมัสการร่วมกันในหอพัก...


Saraburi Campus
195 Moo 3 Muaklek Saraburi
18180 Thailand
+66 036 720 777 - 783

Bangkok Campus
Mission Faculty of Nursing
430 Pitsanuloke Road Dusit
Bangkok 10300 Thailand
+66 02 280 8243 - 6

Follow Us

facebook thumbnail   instagram thumbnail   youtube thumbnail


Terms of Service | Privacy Policy