เหตุการณ์สำคัญ – คณะผู้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา...

มหาวิทยาลัยเพื่อการจัดการและเศรษฐศาสตร์ ประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2562  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกได้ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดการและเศรษฐศาสตร์ สาขากัมปงจาม (UME-KPC) จำนวน 19 คน ที่เข้าเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จุดประสงค์ของการเยี่ยมชมในครั้งนี้ คือ...