Asia-Pacific International University

มหกรรมวิถีชีวิตสุขภาพดีแบบไทย สมุนไพรไทย : อาหารจากธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาพยาบาล (หลักสูตร Nutrition & Diet Therapy) จัดงาน “มหกรรมวิถีชีวิตสุขภาพดีแบบไทย สมุนไพรไทย : อาหารจากธรรมชาติ” งานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาและชุมชนใน AIU...

พิธีบวงสรวง

“เมื่อสามปีที่แล้ว คณะมิชชั่นประเทศไทยได้เสนอและกำหนดกองทุนเพื่อสร้างบ้านสำหรับศาสนาจารย์ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ในปีนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนของหอพักคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จึงมีการจัดลำดับความสำคัญไปที่บ้านใหม่ของศาสนาจารย์...

ห้องปฏิบัติการเปียโนใหม่ สำหรับแผนกดนตรี

แผนกดนตรีได้เริ่มใช้ห้องปฏิบัติการดนตรีบนห้องสมุดชั้นสามอย่างเป็นทางการแล้ว ด้วยห้องทดลองดนตรีใหม่ ครูสามารถมีนักเรียนต่อชั้นเรียนมากขึ้น และบทเรียนก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย การเรียนเป็นกลุ่มส่งเสริมทักษะการอ่านสัญลักษณ์ของนักเรียน เทคนิคที่จำเป็นต่อการเป็นนักดนตรี...

Mission strategies to the upper-class people: a FRS Colloquium Event

การเข้าถึงคนชั้นสูงเป็นเรื่องยากสำหรับสมาชิกของคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส เมื่อวันที่ 4 และ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะศาสนศึกษาได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “ภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อคนชั้นสูง” วัตถุประสงค์ของการสนทนาคือเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเทววิทยา ผู้เผยแพร่ศาสนา...

วิ่งเดินแสนสนุก 2565

กิจกรรมวิ่งเดินแสนสนุกเป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นโดยคณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2555 ท่านอาจารย์กลุ่มหนึ่งต้องการช่วยเหลือครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ และหลังจากครุ่นคิดอย่างหนัก พวกเขาจึงตัดสินใจจัดงานระดมทุน...