Asia-Pacific International University

Science Academic Service

การบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์เป็นโครงการที่จัดและดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ AIU ช่วงเช้าเต็มไปด้วยกิจกรรมและการเรียนรู้สำหรับทุกคน โครงการเริ่มเวลา 8.00 น....

กิจกรรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มตัวแทนนักเรียนได้เดินทางไปโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำเสนอ AIU ในงานมหกรรมการศึกษาและอาชีพ AIU เป็นหนึ่งใน 15 มหาวิทยาลัยที่จัดบูธและเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนกว่า 5,000 คนของโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง...

พิธีมอบเกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่น

  พิธีมอบเกียรติบัตรผลการเรียนดีเ ด่นที่ AIU เป็นกิจกรรมที่จัดสรรไว้ในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา...

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษา

“…งานเลี้ยงต้อนรับเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก” ฝนในบ่ายวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ก็ไม่ได้ทำให้สภานักเรียนของ AIU หยุดจัดงาน Welcome Back Party ในปีนี้ งานเริ่มต้นด้วยความสนุกสนานและมีชีวิตชีวาโดยสองพิธีกร Mary และ Angelish นักเรียนถูกจัดกลุ่มตามชั้นเรียน...

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

สัปดาห์ครอบครัว เป็นความคิดริเริ่มของคริสตจักร AIU เพื่อช่วยให้สมาชิกในครอบครัวจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตครอบครัวของพวกเขาและเพื่อช่วยให้พวกเขาใกล้ชิดกันและกัน และใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น กิจกรรมของปีนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน วันอังคารที่ 6 กันยายน...