Asia-Pacific International University

พระเจ้าผู้อัศจรรย์

เขียนโดย Cherylnitha Clarence เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ได้มีการจัดแสดงคอนเสิร์ตของคณะนักร้องประสานเสียง PraiseHim ณ หอประชุม มนอ. เพื่อต้อนรับวันสะบาโต ด้วยธีมที่มีชื่อว่า พระเจ้าผู้อัศจรรย์ (God of Wonders) คณะนักร้องประสานเสียง PraiseHim ได้ขับร้อง 12...

รายการสะบาโตพิเศษ: พิธีเจิมแต่งตั้งศาสนาจารย์ประจำคริสตจักรมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

รายการสะบาโตพิเศษได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ คริสตจักรมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ในฐานะครอบครัวคริสตจักรและแขกผู้มาเยี่ยมได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเจิมแต่งตั้ง อาจารย์มหาลิงค์คัม วาราห์ และ อาจารย์สุนทร ธัญธีรพันธ์...

สัมมนาสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกจัดสัมมนาขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่18 กรกฏาคม 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ ในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน” ณ อาคารวิชญสภา ทางมหาวิทยาลัยฯได้เรียนเชิญคุณสุกฤษ โลนุช...

วิถีชุมชนต่องานวิจัยและทุนสนับสนุน

เขียนโดย คุณ Paula Njine ดร. Susan Chand จาก the University of Southern Caribbean (USC), Trinidad and Tobago, จัดสัมมนาในหัวข้อ “วิถีวิจัยและองค์ความรู้ของชุมชนซึ่งส่งผลต่อวัฒนธรรม” ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน...