Asia-Pacific International University

อนุสรา อักษรพิมพ์

สวัสดีค่ะ พี่ชื่อนางสาว อนุสรา อักษรพิมพ์ ชื่อเล่น พี่อ้อ เรียนจบคณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เอกอังกฤษ ในปี 2561 ตอนนี้เป็นครูหลักสูตร IEP (Intensive English Program) ที่โรงเรียนนีรชาศึกษา กรุงเทพมหานคร ช่วงระยะเวลาตลอด 4 ปีที่ได้ใช้ชีวิตศึกษาเล่าเรียนอยู่ใน AIU...