Asia-Pacific International University

วันกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูหรือที่เรียกว่าวันไหว้ครูในประเทศไทยมักมีการเฉลิมฉลองในช่วงต้นปีการศึกษาใหม่ เป็นพิธีกรรมไทยที่นักเรียนกราบไหว้ครู ในระหว่างพิธีนี้ ครูจะได้รับของขวัญเป็นพานซึ่งเป็นถาดแบบไทยดั้งเดิม พร้อมด้วยดอกไม้ เทียน ข้าวกล้อง และองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์อื่นๆ การประชุมของเราในสัปดาห์นี้ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้อุทิศให้กับครูและมีชื่อว่า “วันไหว้ครู”

เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงมีการบันทึกภาพตัวแทนนักเรียนจากแต่ละคณะ (นักเรียนชายและหญิง) มอบดอกไม้ให้กับครูทุกคนแทนการรวบรวมในหอประชุมเพื่อทำพิธีตามปกติ จากนั้นจึงรวบรวมคลิปสั้นๆ เป็นวิดีโอและเล่นระหว่างการประชุม