Asia-Pacific International University

แผนกดนตรีได้เริ่มใช้ห้องปฏิบัติการดนตรีบนห้องสมุดชั้นสามอย่างเป็นทางการแล้ว ด้วยห้องทดลองดนตรีใหม่ ครูสามารถมีนักเรียนต่อชั้นเรียนมากขึ้น และบทเรียนก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย การเรียนเป็นกลุ่มส่งเสริมทักษะการอ่านสัญลักษณ์ของนักเรียน เทคนิคที่จำเป็นต่อการเป็นนักดนตรี การสามัคคีกัน และละคร การเรียนเป็นกลุ่มยังช่วยให้นักเรียนสนับสนุนซึ่งกันและกันและยังฝึกฝนร่วมกันในเวลาว่างอีกด้วย

ห้องปฏิบัติการดนตรีให้ความสำคัญกับนักเรียนที่ลงทะเบียนในโปรแกรมดนตรี AIU และโปรแกรมดนตรีของโรงเรียนชุมชน อย่างไรก็ตาม ผู้กำกับเพลงได้เชิญชวนทุกคนที่ต้องการพัฒนาพันธกิจในคริสตจักรและต้องการทักษะทางดนตรีขั้นพื้นฐาน นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการสามารถทำได้โดยได้รับอนุมัติแต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมห้องปฏิบัติการ

หากคุณสนใจ และต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชานี้ คุณสามารถติดต่อ Mr. Aylwin Yonathan ได้ทาง อีเมล หรือ เฟสบุ๊ค Alywin Yonathan