Asia-Pacific International University

สัปดาห์ครอบครัว เป็นความคิดริเริ่มของคริสตจักร AIU เพื่อช่วยให้สมาชิกในครอบครัวจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตครอบครัวของพวกเขาและเพื่อช่วยให้พวกเขาใกล้ชิดกันและกัน และใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น

กิจกรรมของปีนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน วันอังคารที่ 6 กันยายน และวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2022 ที่เน้นเรื่อง “สุขภาพทางอารมณ์ในครอบครัว” กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับวุฒิภาวะทางอารมณ์และความมั่นคงภายในครอบครัว

กิจกรรมในวันอาทิตย์เกี่ยวกับการระบุสุขภาพทางอารมณ์ที่ด้อยพัฒนาในแต่ละบุคคล หัวข้อ “จิตใจที่แข็งแรงทางอารมณ์” นำเสนอโดย Peter Scazerro ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการเตือนว่าคำว่า “วุฒิภาวะทางอารมณ์” อาจไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นมีความเป็นผู้ใหญ่ในทุกด้านของชีวิตเสมอไป ผู้เข้าร่วมได้รับการเตือนว่าพวกเขาจะได้เห็น “ด้านใหม่” ของคู่สมรส แต่นั่นไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการแสวงหาความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ภาคของวันอังคารและวันพฤหัสบดีมีการจัดการปัญหาที่นำไปสู่การหย่าร้างและทำลายความสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมได้รับการเตือนถึงความสำคัญของการเปิดเผยและการจัดการกับพฤติกรรมและเหตุการณ์ที่เป็นพิษในอดีตที่อาจเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์ในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมสามารถจัดการแยกแยะรูปแบบและพฤติกรรมในคู่ของตนและในตนเอง และเข้าใจว่าพฤติกรรมเริ่มต้นจากตรงไหน พวกเขาเรียนรู้ที่จะอดทนกับผู้อื่นมากขึ้น โดยรู้ว่าอดีตมีบทบาทสำคัญกับปัจจุบัน

กิจกรรมนี้สิ้นสุดในช่วงการนมัสการพระเจ้าในวันสะบาโต โดย Bayu Kaumpungan กล่าวถึงความเป็นจริงของความสัมพันธ์ในครอบครัวและการแต่งงานในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความบาป เขาเตือนผู้คนว่าถึงแม้ความสัมพันธ์จะสั่นคลอนและยากลำบาก แต่พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบของความรักที่แท้จริง หากผู้คนทำตามแบบอย่างของพระองค์แทนที่จะทำตามความสัมพันธ์ทางโลก พวกเขาจะใกล้ชิดกันและกัน และใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น

– By Paula Cikū Njine