สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมิชชั่น
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมิชชั่น ได้พัฒนามาจากชมรมศิษย์เก่าพยาบาลมิชชั่น เมื่อปี พ.ศ. 2501 โดย อาจารย์ อัปสร ทัพนันทน์ ดำรงตำแหน่งนายกชมรมศิษย์เก่าท่านแรก จากอดีตจนถึงปัจจุบัน สมาคมฯมีนายกมาแล้วทั้งหมด 12 ท่าน โดยมีที่ตั้ง ณ. เลขที่ 430 ถ. พิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สมาคมฯเป็นจุดศูนย์รวมของการพบปะสังสรรค์และร่วมกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่าทั้งในและนอกประเทศ และศิษย์ปัจจุบันถึงมากกว่า 2,820 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข่าวสาร
  2. ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสมาชิก
  3. เป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นระหว่างสมาชิก
  4. ช่วยเหลือสมาชิกด้านสวัสดิการตามนโยบาย
  5. บำเพ็ญประโยชน์และสาธารณกุศล
  6. ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญทางวิชาชีพ
  7. ให้ความร่วมมือกับสมาคมพยาบาล สภาการพยาบาล และสมาคมอื่นๆ
  8. ให้ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง

สมาคมฯได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ปีละหนึ่งครั้ง และเพื่อเป็นการประชุมประจำปีร่วมกันด้วย และในทุก 2 ปี จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯเพื่อการดำเนินภารกิจต่างๆของสมาคมฯต่อไป


Saraburi Campus
195 Moo 3 Muaklek Saraburi
18180 Thailand
+66 036 720 777 - 783

Bangkok Campus
Mission Faculty of Nursing
430 Pitsanuloke Road Dusit
Bangkok 10300 Thailand
+66 02 280 8243 - 6

Follow Us

facebook thumbnail   instagram thumbnail   youtube thumbnail


Terms of Service | Privacy Policy