เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี/ปริญญาโท
หลักสูตรเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (ESL) ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร 080 001 7372 Line: @apiu.edu

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี/ปริญญาโท
หลักสูตรเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (ESL) ประจำปีการศึกษา 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร 080 001 7372 Line: @apiu.edu

จำนวนประเทศของนักศึกษา

หลักสูตรการสอน

อัตราส่วนคณาจารย์ต่อนักศึกษา