กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

1 คณาจารย์ต่างชาติ
คณาจารย์ต่างชาติ หากคุณกำลังมองหามุมมองใหม่ๆ ห้องเรียนที่เป็นกันเอง และหลักสูตรที่น่าสนใจจากอาจารยที่มาจากประเทศต่างๆทั่วโลก ที่เรามีครบ.

2 สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ
สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ เรามีความภาคภูมิใจในห้องเรียน ห้อง amphitheaters และหอประชุม ห้องคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์ครบครันและบริการนักเรียนหลากหลายรูปแบบ.

 

3 การศึกษาแบบองค์รวม
การศึกษาแบบองค์รวม ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เราบูรณาการชีวิตนักศึกษาแบบองค์รวมของการศึกษา มีความรู้ความสามารถรอบด้าน สมดุล และทำให้มีประสบการ์ณทางการศึกษาดีขึ้น.
Asia-Pacific at a Glance

Countries Represented

Study Programs

Faculty : Student Ratio