มหาวิทยาลัยนาชาติเอเชีย-แปซิฟิกเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนติส ตั้งอยู่ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประเทศไทย ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 2 ชั่วโมง มหาวิทยาลัย ฯ แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ดอกไม้สีสันสดใสและอากาศบริสุทธิ์ มีผู้ที่อาศัยอยู่มากกว่า 1,000 คน ประกอบด้วยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรจาก 33 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัย ฯ ดำเนินการภายใต้สำนักงานสหมิชชั่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนติส หรือ SAUM ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ยู่ที่ประเทศสิงคโปร์