มหาวิทยาลัยนาชาติเอเชีย-แปซิฟิกเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส ตั้งอยู่ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 2 ชั่วโมง มหาวิทยาลัย แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ดอกไม้สีสันสดใสและอากาศบริสุทธิ์ มีผู้ที่อาศัยอยู่มากกว่า 1,000 คน ประกอบด้วยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรจาก 33 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยดำเนินการภายใต้สำนักงานสหมิชชั่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส หรือ SAUM ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์