Asia-Pacific International University

มนอ. คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นและโรงพยาบาลมิชชั่น เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น และโรงพยาบาลมิชชั่น เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา...

มนอ.ร่วมร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ อาคารบริหาร...

Science Academic Service

การบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์เป็นโครงการที่จัดและดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ AIU ช่วงเช้าเต็มไปด้วยกิจกรรมและการเรียนรู้สำหรับทุกคน โครงการเริ่มเวลา 8.00 น....

กิจกรรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มตัวแทนนักเรียนได้เดินทางไปโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำเสนอ AIU ในงานมหกรรมการศึกษาและอาชีพ AIU เป็นหนึ่งใน 15 มหาวิทยาลัยที่จัดบูธและเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนกว่า 5,000 คนของโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง...

พิธีมอบเกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่น

  พิธีมอบเกียรติบัตรผลการเรียนดีเ ด่นที่ AIU เป็นกิจกรรมที่จัดสรรไว้ในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา...