Asia-Pacific International University

สัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ประจำปี 2566

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมนาการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ณ หอประชุมกิตติ-ทัศนีย์ จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คือ เพื่อช่วยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4...

โครงการบริการชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลับ

“เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการบริการชุมชนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหินลับ ผมมีโอกาสได้ช่วยทําหัตถการทางทันตกรรม การดูแลผู้สูงอายุ และช่วยแปลภาษาให้กับผู้ที่มารับการบริการ...

กิจกรรมตลาดวัฒนธรรม AIU

ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (AIU) มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานจากการผสมผสานของวัฒนธรรมจากทั่วโลก ตลาดวัฒนธรรมเป็นงานประจำปีทีทำให้มหาวิทยาลัยมีความครึกครื้น เต็มไปด้วยผู้คนมากมาย...

มหาวิทยาลัย ฯ ขอต้อนรับนักศึกษาและอธิการบดีคนใหม่

ในวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกขอต้อนรับท่านอธิการบดีคนใหม่ ดร.จารุรัตน์ ศรีรัตนประภาส เจ้าหน้าที่ รวมถึงนักศึกษาใหม่จำนวนทั้งสิ้น 277 คน โดยมีนักศึกษาที่ได้เริ่มเรียนในช่วงภาคเรียนช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา ทั้งหมด 50 คน...

พิธีเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ทางฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้จัดกิจกรรมและการประชุมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่...