Asia-Pacific International University
การบริจาคโลหิตใน AIU (2563-2564)

การบริจาคโลหิตใน AIU (2563-2564)

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้ประสานงานกับทางสภากาชาดในการจัดการบริจาคโลหิตในทุก ๆ ปี...

โครงการรักษ์เด็ก

โครงการรักษ์เด็ก

โครงการรักษ์เด็กของมูลนิธิแอดดร้าแห่งประเทศไทยได้มอบโอกาสทางการศึกษาและที่พักพิงแก่เด็กผู้หญิงที่มีค...

โครงการช่วยเหลือชุมชนของเยาวชนไทยคริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนตีส (AY) ตลอดปีการศึกษา (พ.ศ. 2563-2564)

โครงการช่วยเหลือชุมชนของเยาวชนไทยคริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนตีส (AY) ตลอดปีการศึกษา (พ.ศ. 2563-2564)

นักศึกษาของเรามีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือชุมชนในหลากหลายพื้นที่ตลอดทั้งปี...

การบริจาคโลหิตใน AIU (2563-2564)

การบริจาคโลหิตใน AIU (2563-2564)

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้ประสานงานกับทางสภากาชาดในการจัดการบริจาคโลหิตในทุก ๆ ปี...