พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นประตู

ในฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Christine Julianna ได้เชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาหา “พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นประตู” พระองค์เป็นผู้เดียวที่ยอมรับเราอย่างแท้จริงและมอบความหวังถาวรนิรันดร์ การเดินผ่านทางประตูนี้นั้น เราเองจะต้องเป็นประตูที่ต้อนรับผู้อื่นเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าด้วย

บทสรุปของตอนที่ 2 เย็นวันจันทร์
การเปิดมุมมองเกี่ยวกับพระเยซูในเย็นวันนี้เป็นอะไรที่กินใจมาก ตอนเย็นผมรีบกลับบ้านเพื่อไปทานอาหารเย็น มีเวลาครึ่งชั่วโมงก่อนต้องกลับมาร่วมรายการสัปดาห์แห่งการอธิษฐาน รู้สึกรีบๆ และมีอะไรต้องคิดมากมาย แต่ขณะที่Christine Julianaให้มุมมองเกี่ยวกับพระเยซู เป็นประตูที่พาไปสู่การยอมรับ และความหวัง ความรู้สึกเหนื่อยเริ่มหายไป เหมือนใจได้สัมพัสกับพระองค์ที่เราเข้าถึง พระเจ้าที่เข้าใจเรา พระเจ้าที่ ยื่นมือมาหาไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนพระเจ้าที่เราไม่ต้องไปตามหา พระเจ้าที่มาหาเรา มีข้อความหนึ่งที่ฟังแล้ว เป็นอะไรที่มีคุณค่าคือประโยคที่บอกว่า ถ้าพระเจ้ายอมรับเรา แล้วเราเป็นใครที่จะไม่ยอมรับผู้อื่น การเชิญชวนและเพลงพิเศษตอนปิดรายการทำให้รู้สึกอิ่มใจรู้สึกว่าพระองค์อยู่ที่นี่ ”

ศิโรจน์ โสรัจจกุล 
อธิการบดี

พระเยซู คือ ประตู มันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าพระองค์เป็นคนที่เปิดรับกับทุกๆคน ไม่ว่าจะรวยจะจน ลำบากแค่ไหน หรือมีความสุขมากแค่ไหน ทุกๆคนมีสิทธิของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ในชีวิตประจำวันของเรา เรามักจะเจอปัญหาอยู่สารพัดอย่าง ไม่ว่าเรื่องงาน การเงิน ปัญหาสุขภาพ หรือแม้แต่ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ แต่ถ้าเราเปิดใจรับพระเยซูเข้ามาพระองค์จะสามารถช่วยเราให้ผ่านพ้นปัญหานั้นๆไปได้ เพราะความช่วยเหลือของพระองค์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ หรือ ความดี แต่สำหรับทุกๆคนโดยไม่มีการแบ่งแยก

นายบรรณวิชญ์ โยธะวงษ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์