พระเยซูผู้เลี้ยงแกะที่ดี

Tamara Mayline กล่าวว่า เฉพาะผู้ที่ตีสนิทกับ “พระเยซูผู้เลี้ยงแกะที่ดี” จะสามารถจดจำพระสุรเสียงของพระองค์และติดตามพระองค์ และยังได้เชิญชวนเพื่อนนักศึกษาให้ใส่ใจกับเพื่อนๆของตนและนำทางพวกเขาให้เข้าใกล้พระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ผู้สามารถมอบการปลอบประโลมและการปกป้องคุ้มครอง

“ข้อคิดจากคำเทศนา
คำเทศนาเมื่อคืนจากคุณ Tamara พูดถึงผู้เลี้ยงแกะที่ดีนั้นจะจำชื่อของแกะได้หมดทุกตัว และแกะก็จำเสียงเรียกของผู้เลี้ยงได้ ข้าพเจ้าฟังแล้วรู้สึกมีคำถามกับตัวเองว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่สุด พระองค์ทรงรักและรู้จักเราทุกๆคน  แล้วตัวข้าพเจ้าเองล่ะมีความใกล้ชิดกับพระองค์ดีพอที่จะรู้จักพระองค์และจำพระสุรเสียงของพระองค์ที่ได้ตรัสกับข้าพเจ้าได้ไหม ขอบคุณสำหรับคำเตือนเพื่อให้ข้าพเจ้าเองได้ตระหนักถึงการอยู่ใกล้ชิดและตีสนิทอยู่กับพระองค์เพื่อจะได้จำพระสุรเสียงของพระองค์ได้

สารภี แฮมรา
รองผู้อำนวยการแผนกโรงอาหาร

“พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี เพราะพระองค์เสียสละเพื่อแกะของพระองค์มีความหมาย ดั้งนั้นเราควรเป็นแกะที่ดีแล้วช่วยพระองค์เลี้ยงดูแกะตัวอื่น เราควรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เลี้ยงแกะเพื่อเราจะได้ไม่พรากจากพระองค์ และหลงไปจากที่อื่น เราสามารถเป็นผู้เลียงแกะที่ดีโดยการ รู้จักเพื่อนของเรา เป็นผู้โน้มน้าวเพื่อนไปในทางที่ดี ปกป้องเพื่อนจากสิ่งที่ไม่ดีิ รู้จักเสียสละ และรักเพื่อนของเรา และช่วยเหลือเขาในยามที่เขาลำบาก ให้เราเริ่มเป็นผู้เลียงแกะเพื่อช่วยพระองคตั้งแต่วันนี้”

นาย จักรวาล ตุ๊รู
คณะวิทยาศาสตรปีหนึ่ง