พระเยซูผู้เป็นเถาองุ่นที่แท้จริง

“พระเยซูผู้เป็นเถาองุ่นที่แท้จริง” คือหัวข้อการแบ่งปันของนางสาวจิราพร สรรพยาบรรพต เธอได้หนุนใจให้ผู้ฟังได้มีการติดต่อสื่อสารที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า ผู้เป็นแหล่งพลังที่สามารถให้เราแสดงศักยภาพสูงสุดของเราได้

เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ถ้าผู้ใดคงอยู่ในเราและเราคงอยู่ในท่าน ผู้นั้นจะเกิดผลมากมาย” ยอห์น 15:5 
ในปัจจุบันชีวิตเราต้องเผชิญกับปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่เราอาจไม่ทราบมาก่อน หากเรามีใครที่สามารถอยู่เคียงข้างเราได้ตลอดเวลา คอยเสริมพลังบวก คอยชี้แนะนำทางชีวิตเราไปในทางที่ดี ถูกต้องและเหมาะสม และยังสามารถเปลี่ยนแปลงเราไปในทางที่ดีได้นั้น เราก็จะอุ่นใจ ปลอดภัย มั่นใจในการก้าวต่อไป พระเยซูเป็นเถาองุ่น และเราเป็นแขนงของพระองค์ นอกจากนี้เรายังสามารถเป็นโมเดลแขนงองุ่นและแตกแขนงออกไปให้กับคนรอบข้างได้รู้จักพระคุณและความรักของพระองค์อีกด้วย ท่านเคยได้รับการบำรุงเลี้ยงดูจากเถาองุ่นบ้างหรือยัง ท่านอยากเป็นโทรศัพท์ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตอย่างที่ผู้พูดถามหรือไม่ นี่คือของขวัญหรือโปรโมชั่นอันแสนพิเศษสุด  ที่พระเยซูทรงมีไว้ให้กับเราซึ่งเป็นคนพิเศษที่พระองค์เลือกไว้ การได้อยู่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์จะทำให้ได้เรียนรู้ความพิเศษอีกมากมายที่พระองค์มีให้เรา  ขอขอบคุณสำหรับคำหนุนใจเรื่อง พระเยซูทรงเป็นเถาองุ่นแท้.”

.ภุมริน  อินทชัย
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น วิทยาเขตมวกเหล็ก

สิ่งที่ได้จากการฟังบทเทศนาในคืนนี้ พระเจ้าผู้ทรงเป็นเถาองุ่นที่แท้จริง ชีวิตคนเราก็เหมือนกับกิ่งก้านของเถาองุ่นที่แตกแขนงมากมาย เราคิดว่าเราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ด้วยตัวเอง สามารถผ่านความชอบช้ำความเจ็บปวด ความกลัว ความกังวล ไปได้แต่จริงๆแล้วเราไม่สามารถผ่านมันไปได้เลย ก็เหมือนกับกิ่งก้านที่แตกแขนงมากมายแต่ไร้ซึ่งผล ดังนั้นเราควรที่จะเข้าสนิทกับพระองค์ เพื่อให้พระองค์นั้นทรงเป็นเถาองุ่นเป็นผลที่งอกงามของเรา และเจริญเติบโตในพระคำของพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงเปลี่ยนเราให้เป็นแขนงที่ออกผลที่สมบูรณ์เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

นางสาววราภรณ์  ขวัญไกรคีรี
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น

สัปดาห์แห่งความเชื่อในหัวข้อของเย็นวันนี้ได้สัมผัสถึงจิตใจของข้าพเจ้าเพราะว่าหลายๆครั้งตัวข้าพเจ้าเองมักคิดว่าตัวเองสามารถทำทุกๆสิ่งได้ แต่ผลที่ตามมาทำให้ชีวิตยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น หลังจากได้ฟังเรื่องในเย็นวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าคิดได้ว่าจำเป็นที่ต้องพึ่งพาพระเจ้ามากกว่าตัวเองและวางใจในพระองค์ให้เป็นผู้ทรงนำทางในชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อพระเจ้าจะได้ทำงานในชีวิตและให้ชีวิตของข้าพเจ้าห่างไกลจากความยุ่งยากซับซ้อนในเรื่องต่างๆ

นางสาววนิดา  แซ่ว้าน
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น