พระเยซูและยุคสุดท้าย

Ben Acosta นักสึกษาชั้นปีสี่ จากคณะศาสนศาสตร์ ได้เชิญชวนผู้ฟังให้มองเห็นถึงคุณลักษณะความรักของพระเจ้าไม่ใช่แค่เพียงใน ยอห์น 3:16 แต่ในยุคสุดท้ายของพระธรรมดาเนียลและวิวรณ์

วันศุกร์เป็นวันที่ทำให้รู้สึกว่าเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่ต้องทำงานและเราจะได้ละมือจากการงานและพักผ่อนในวันพรุ่งนี้ การที่ได้ฟังคุณ Roel Ben Dancel Acosta พูดถึงความรักของพระเยซูกับวาระสุดท้ายของโลกในเช้าวันนี้ ทำให้รู้สึกว่าความเหนื่อยล้าจากการทำงาน การดำรงชีพ และปัญหาต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้น เมื่อวาระสุดท้ายมาถึง เราจะไม่เหน็ดเหนื่อยอีกต่อไป เราจะมีความหวังและรอคอยพระองค์อย่างไม่ย่อท้อ อีกทั้งได้ฟังเพลงปิดรายการอันไพเราะจากกลุ่มฟิลิปปินส์ทำให้มีกำลังใจมากขึ้นเพราะพระเจ้ารักเราและอยู่กับเราเสมอ

อาจารย์ประทุมมา ภูริบริบูรณ์
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

“จากที่ได้ฟังหัวข้อเรื่องวาระสุดท้ายในวันนี้ทำให้ได้ทราบว่าพระเจ้าทรงรักและเป็นห่วงเราเสมอความรักของพระเจ้านั้นเองที่เป็นหนทางพาเราไปสู่หนทางการช่วยรอด จึงทำให้หันกลับมามิงตัวเองในวันนี้ว่ายังทำความดีเพื่อผู้อื่นไม่เท่ากับที่พระเจ้าทรงทำเพื่อเรา เราทุกคนเป็นคนบาป เราควรกลับใจเป็นคนดีใครที่ทำไม่ดีกับเราแต่เราจะทำดีกับเขาเสมอ เหมือนที่พระเจ้าหวังดีกับเรามาโดยตลอดค่ะ”

นางสาวปริณดา พลอยสถิตพงศ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น