Asia-Pacific International University

ในเดือนตุลาคม 2019 รัฐบาลไทยได้เข้าร่วมการประชุมที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ในกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาสำหรับเด็กไร้สัญชาติ

ทั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกและสำนักงานพัฒนาและบรรเทาทุกข์มิชชั่น (ADRA) ประเทศไทยได้ลงนามใน ‘บันทึกความเข้าใจ (MoU)’ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไร้สัญชาติ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2019 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการนี้โดยมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 15 ทุนให้กับเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติ เด็กและเยาวชนเหล่านี้สามารถใช้ประกาศนียบัตรของตนเป็นหลักฐานในการขอสัญชาติไทยได้หากพวกเขาเกิดในประเทศไทย แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลที่บันทึกไว้ของผู้ปกครองในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรก็ตาม