Asia-Pacific International University

การเข้าถึงคนชั้นสูงเป็นเรื่องยากสำหรับสมาชิกของคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส เมื่อวันที่ 4 และ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะศาสนศึกษาได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “ภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อคนชั้นสูง”

วัตถุประสงค์ของการสนทนาคือเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาเทววิทยา ผู้เผยแพร่ศาสนา ศาสนาจารย์ในโบสถ์ และสมาชิกของคริสตจักรเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงชนชั้นสูง ผู้บรรยายระหว่างงาน ได้แก่ Dr. Jonathan Kuntaraf, Dr. Israel Andoy, Dr. Milton Pardosi, Mr. Sutarsa Tanu, Dr. Reymand Hutabarat และ Dr. Alfredo Agustin, Jr.