Asia-Pacific International University

เหตุการณ์สำคัญ – คณะผู้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา...

มหาวิทยาลัยเพื่อการจัดการและเศรษฐศาสตร์ ประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2562  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกได้ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดการและเศรษฐศาสตร์ สาขากัมปงจาม (UME-KPC) จำนวน 19 คน ที่เข้าเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จุดประสงค์ของการเยี่ยมชมในครั้งนี้ คือ...

AIU ร่วมลงนามใน MoU กับ ADRA ประเทศไทย

ในเดือนตุลาคม 2562 รัฐบาลไทยได้เข้าร่วมการประชุมที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ในกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาสำหรับเด็กไร้สัญชาติ...

การจากไปของ รูธ วัตสัน มิชชันนารีในประเทศไทย ผู้ประพันธ์และครูประจำโรงเรียน

เขียนโดย Nola Tudu   รูธ มากาเร็ท รีเซ็ทเธอร์ มิชชันนารีผู้เคยรับใช้งานในประเทศไทยเป็นเวลา 12 ปี เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2467 และ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2019 ก่อนวันที่จะมีอายุครบ 95 ปีเพียงวันเดียว  คุณรูธและสามี (ดร. พอล วัตสัน)...

พระเจ้าผู้อัศจรรย์

เขียนโดย Cherylnitha Clarence เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ได้มีการจัดแสดงคอนเสิร์ตของคณะนักร้องประสานเสียง PraiseHim ณ หอประชุม มนอ. เพื่อต้อนรับวันสะบาโต ด้วยธีมที่มีชื่อว่า พระเจ้าผู้อัศจรรย์ (God of Wonders) คณะนักร้องประสานเสียง PraiseHim ได้ขับร้อง 12...