Asia-Pacific International University

เหตุการณ์สำคัญ – คณะผู้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา...

มหาวิทยาลัยเพื่อการจัดการและเศรษฐศาสตร์ ประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2562  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกได้ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดการและเศรษฐศาสตร์ สาขากัมปงจาม (UME-KPC) จำนวน 19 คน ที่เข้าเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จุดประสงค์ของการเยี่ยมชมในครั้งนี้ คือ...

AIU ร่วมลงนามใน MoU กับ ADRA ประเทศไทย

ในเดือนตุลาคม 2562 รัฐบาลไทยได้เข้าร่วมการประชุมที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ในกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาสำหรับเด็กไร้สัญชาติ...

การจากไปของ รูธ วัตสัน มิชชันนารีในประเทศไทย ผู้ประพันธ์และครูประจำโรงเรียน

เขียนโดย Nola Tudu   รูธ มากาเร็ท รีเซ็ทเธอร์ มิชชันนารีผู้เคยรับใช้งานในประเทศไทยเป็นเวลา 12 ปี เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2467 และ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2019 ก่อนวันที่จะมีอายุครบ 95 ปีเพียงวันเดียว  คุณรูธและสามี (ดร. พอล วัตสัน)...