สัมมนาสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกจัดสัมมนาขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่18 กรกฏาคม 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. ที่ผ่านมา ให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานของมหาวิทยาลัยฯ ในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน” ณ อาคารวิชญสภา ทางมหาวิทยาลัยฯได้เรียนเชิญคุณสุกฤษ โลนุช...

วิถีชุมชนต่องานวิจัยและทุนสนับสนุน

เขียนโดย คุณ Paula Njine ดร. Susan Chand จาก the University of Southern Caribbean (USC), Trinidad and Tobago, จัดสัมมนาในหัวข้อ “วิถีวิจัยและองค์ความรู้ของชุมชนซึ่งส่งผลต่อวัฒนธรรม” ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน...

ผู้บริหารคนใหม่

ดร.ศิโรจน์ โสรัจจกุล อธิการบดี ก่อนหน้านี้ ดร. ศิโรจน์ โสรัจจกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายโปรแกรม สำนักงานแอ๊ดดรา ประเทศไทย ท่านเคยเป็นศาสตราจารย์ทางด้านศาสนศาสตร์ จิตวิทยา และการให้คำปรึกษาสำหรับ School of Religion...

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี

เขียนโดย คุณ Nola Tudu พิธีมอบกียรติบัตรเรียนดีจัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในภาคการศึกษาที่ผ่านมา...

งานกีฬาสี

เขียนโดย คุณ Nola Tudu ในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกจัดกิจกรรมวันกิจกรรมวันกีฬาสี มีการจัดการแข่งขันบาสเก็ตบอล วอลลเล่ย์บอล ฟุตบอล แบตมินตันฯ ให้กับนักศึกษาได้เข้าแข็งขันกันอย่างสนุกสนาน โดยพิธีปิดจัดขึ้นใน วันที่ 31 มีนาคม 2562...

10 วันแห่งการอธิษฐาน

เขียนโดย คุณ Nola Tudu ในวันที่ 9-19 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิกจัดงาน “10 วัน แห่งการอธิษฐาน” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นปีละครั้ง เพื่อทุกๆคนจะพร้อมใจกันอธิษฐานและฟื้นฟูจิตวิญญาณร่วมกัน โดยปีนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้เรียนเชิญ ศจ. Martin Kim มาเป็นวิทยากร...