Asia-Pacific International University

อาจารย์เจตนา วงษาสูง ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการพยาบาลอย่างเป็นทางการ

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์เจตนา วงษาสูง ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 โดยตำแหน่งนี้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการทำงานของท่านให้กับสายงานด้านการพยาบาลของมหาวิทยาลัย...

วันไหว้ครู

  วันไหว้ครูเป็นวันเริ่มต้นปีการศึกษาที่เป็นการให้เกียรตและชื่นชมครูทุกคน ซึ่งครูและนักเรียนต่างตั้งหน้าตั้งตารอทุกปี จัดโครงการโดยสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมกิติ-ทัศนีย์...