Asia-Pacific International University

วันไหว้ครู

  วันไหว้ครูเป็นวันเริ่มต้นปีการศึกษาที่เป็นการให้เกียรตและชื่นชมครูทุกคน ซึ่งครูและนักเรียนต่างตั้งหน้าตั้งตารอทุกปี จัดโครงการโดยสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมกิติ-ทัศนีย์...