Asia-Pacific International University
การบริจาคโลหิตใน AIU (2563-2564)

การบริจาคโลหิตใน AIU (2563-2564)

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้ประสานงานกับทางสภากาชาดในการจัดการบริจาคโลหิตในทุก ๆ ปี...

โครงการรักษ์เด็ก

โครงการรักษ์เด็ก

โครงการรักษ์เด็กของมูลนิธิแอดดร้าแห่งประเทศไทยได้มอบโอกาสทางการศึกษาและที่พักพิงแก่เด็กผู้หญิงที่มีค...

การบริจาคโลหิตใน AIU (2563-2564)

การบริจาคโลหิตใน AIU (2563-2564)

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้ประสานงานกับทางสภากาชาดในการจัดการบริจาคโลหิตในทุก ๆ ปี...