Asia-Pacific International University

ธนาคารความดี: นาย ธนากร กองสิงห์

นาย ธนากร กองสิงห์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ชั้นปีที่ 4 การทำความดีในอุดมคติสำหรับผม คือการได้ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่รู้จักหรือไม่รู้จัก เพราะการได้ช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้ผมมีความสุขเวลาที่ได้เห็นรอยยิ้มจากคนที่เราช่วยเหลือ และผมไม่หวังรางวัลอะไรตอบแทน...

ธนาคารความดี: ชื่อ นางสาวเหมสุดา ธาตุไชย

ชื่อ นางสาวเหมสุดา   ธาตุไชย  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ข้าพเจ้าคิดว่าการทำความดีนั้นสามารถทำได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างเพรียบพร้อมก็ย่อมเกิดความดีได้เช่นกัน เพราะสำหรับความดีที่ข้าพเจ้าได้ทำนั้น ยกตัวอย่าง เช่น การออกไปสอนภาษาอังกฤษ...

ธนาคารความดี: นาย อนุชา วางธิติกุล

นาย อนุชา วางธิติกุล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์มิชชั่นชั้นปีที่ 3 ความดีที่ทำ -ช่วยเล่นดนตรีในช่วงเวลานมัสการของหอพัก ทุกวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 19.00 น.เป็นเวลาที่นักศึกษาพยาบาลจะมีการนมัสการร่วมกันในหอพัก...