Asia-Pacific International University

สัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ประจำปี 2566

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมนาการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ณ...

โครงการบริการชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลับ

“เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการบริการชุมชนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหินลับ ผมมีโอกาสได้ช่วยทําหัตถการทางทันตกรรม การดูแลผู้สูงอายุ...

กิจกรรมตลาดวัฒนธรรม AIU

ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (AIU)...

มหาวิทยาลัย ฯ ขอต้อนรับนักศึกษาและอธิการบดีคนใหม่

ในวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกขอต้อนรับท่านอธิการบดีคนใหม่ ดร.จารุรัตน์ ศรีรัตนประภาส เจ้าหน้าที่...

พิธีเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ทางฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก...

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่นั้นได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแด่ผู้เป็นแม่ทุกๆคนทั่วโลก...

กิจกรรมการแสดงความกตัญญูและขอบคุณเหล่าคณาจารย์ในวันไหว้ครู

วันไหว้ครูถือเป็นวันที่มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งที่เราจะได้แสดงความกตัญญูและได้ขอบคุณอาจารย์ซึ่งเป็นเหมือนผู้ปกครอง ที่ได้พร่ำสอนและคอยตักเตือน...

อาจารย์เจตนา วงษาสูง ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการพยาบาลอย่างเป็นทางการ

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์เจตนา วงษาสูง ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ...

มนอ. คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นและโรงพยาบาลมิชชั่น เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น และโรงพยาบาลมิชชั่น เข้าร่วมลงนามถวายพระพร...

สัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ประจำปี 2566

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมนาการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ณ หอประชุมกิตติ-ทัศนีย์ จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คือ เพื่อช่วยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4...

read more

โครงการบริการชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินลับ

“เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการบริการชุมชนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหินลับ ผมมีโอกาสได้ช่วยทําหัตถการทางทันตกรรม การดูแลผู้สูงอายุ และช่วยแปลภาษาให้กับผู้ที่มารับการบริการ...

read more

กิจกรรมตลาดวัฒนธรรม AIU

ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (AIU) มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานจากการผสมผสานของวัฒนธรรมจากทั่วโลก ตลาดวัฒนธรรมเป็นงานประจำปีทีทำให้มหาวิทยาลัยมีความครึกครื้น เต็มไปด้วยผู้คนมากมาย...

read more

มหาวิทยาลัย ฯ ขอต้อนรับนักศึกษาและอธิการบดีคนใหม่

ในวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกขอต้อนรับท่านอธิการบดีคนใหม่ ดร.จารุรัตน์ ศรีรัตนประภาส เจ้าหน้าที่ รวมถึงนักศึกษาใหม่จำนวนทั้งสิ้น 277 คน โดยมีนักศึกษาที่ได้เริ่มเรียนในช่วงภาคเรียนช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา ทั้งหมด 50 คน...

read more

พิธีเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ทางฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ได้จัดกิจกรรมและการประชุมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่...

read more
!

จำนวนประเทศของนักศึกษา

หลักสูตรการสอน

อัตราส่วนคณาจารย์ต่อนักศึกษา