การเดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว

หากท่านเดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว สามารถเปิดใช้งาน GPS ในโทรศัพท์มือถือ และตั้งจุดหมายปลายทางที่ “มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก” โดยเลือกตำแหน่งที่ตั้ง “อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี” เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงจากกรุงเทพ ฯ ถึงมหาวิทยาลัยของเรา

บริการรถตู้สาธารณะ

กรุงเทพ – มวกเหล็ก

หากท่านเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ให้ท่านเดินทางไปขึ้นรถตู้ที่สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) โดนท่านสามารถซื้อตั๋วรถตู้ได้ที่อาคาร B ช่องที่ 21 โดยค่าโดยสารราคา 180 บาท/ท่าน รถตู้จะออกเดินทางทุกชั่วโมงตั้งแต่ 7.00 น. – 19.30 น. ท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 081-780-2713

หมายเหตุ: หากท่านเดินทางมาถึงสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ท่านสามารถเดินทางไปยังสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) โดยรถแท็กซี่หรือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

 

เส้นทางไปยังสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเดินทาง

มวกเหล็ก – กรุงเทพ

ท่านสามารถเดินทางไปกรุงเทพ ฯ ได้ 2 วิธี ดังนี้ 

1. ท่านสามารถรอรถตู้สาธารณะที่ลานจอดรถของมหาวิทยาลัย โดยท่านจะต้องสำรองที่นั่งประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง โดนสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 081-780-2712 โดยค่าโดยสารราคา 180 บาท/ 1 ท่าน

2. ท่านสามารถติดต่อขึ้นรถได้ที่สถานีรถตู้ใกล้หอนาฬิกาในตลาดมวกเหล็ก โดยค่าโดยสารราคา 120 บาท/1 ท่าน

รถตู้จะออกเดินทางทุกชั่วโมง ตั้งแต่ 06:00 – 18:00 น.

บริการรถตู้ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยของเราให้บริการขนส่ง (รถตู้) จากกรุงเทพ ฯ และสนามบินมายังมหาวิทยาลัย ทั้งไปและกลับ

ติดต่อบริการขนส่งของมหาวิทยาลัย สามารถส่งอีเมลมาที่ transport@apiu.edu  หรือโทร  +663-6720777 ต่อ 1108 หรือ 089-610-2629

ข้อมูลการบริการขนส่งทั่วไป

รถแท็กซี่

ควรใช้บริการรถแท็กซี่ของทางสนามบินเท่านั้น ค่าบริการโดยปกติ ไม่เกิน 1,800 บาท

สนามบิน 

สนามบินสุวรรณภูมิ: 02-132-1888
สนามบินดอนเมือง: 02-535-1111 

สภานีรถประจำทาง 

สระบุรี: 036 222 273  

สถานีรถประจำทางของมวกเหล็ก ตั้งอยู่ที่ทางหลวงมิตรภาพหมายเลข 2 

สถานีรถไฟ 

สถานีกรุงเทพ ฯ : 02 621 8701
สถานีมวกเหล็ก: 036 344 938  

เวลาทำการโรงอาหาร

วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี

เวลาทำการ: 07:00 น. – 18:00 น

เวลาพัก / ปิด: 09:00 น. – 10:00 น. และ 14: 00-15: 00 น.

* ปิดให้บริการในช่วงวันอังคาร (เวลา 08:45 – 10:00 น.) และวันพฤหัสบดี (เวลา 8:45 – 10:00 น.)

วันศุกร์

เวลาทำการ: 07:00 น. – 17:00 น

เวลาพัก / ปิด: 9:00 น. – 10:00 น. 14: 00-15: 00

วันเสาร์ (เราไม่รับเงินสดในการชำระค่าอาหารกรุณาติดต่อเราล่วงหน้าสำหรับการจองตั๋วอาหาร)

เปิด: 07:00 น. – 08:30 น.

เปิด: 12:00 น. – 14:00 น.

เปิด: 16:00 น. – 18:00 น.

+ ในช่วงวันหยุดราชการและวันปิดภาคเรียน เวลาเปิดและปิดของโรงอาหารอาจเปลี่ยนแปลงจากตารางปกติ ติดต่อเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจากทางโรงอาหาร

เวลานมัสการ

 รายการนมัสการวันศุกร์ เวลา 19:00 น. – ณ หอประชุมกิตติ ทัศนีย์

รายการนมัสการวันสะบาโต วันเสาร์ เวลา 9:00 น. – ณ โบสถ์มหาวิทยาลัย

รายการนมัสการเยาวชน วันเสาร์ เวลา 17:00 น. – ณ หอประชุมกิตติ ทัศนีย์

+ ในช่วงปิดภาคเรียน รายการนมัสการในวันศุกร์จะย้ายไปที่โบสถ์มหาวิทยาลัย

การบริการห้องพัก

เรามีห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศและห้องพักพัดลมหอพักสำหรับการจอง ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อสำรองที่พัก

  • ห้องปรับอากาศ (สูงสุด 2 ท่านต่อห้อง) ราคา1,000 บาท/คืน 
  • ห้องพักปรับอากาศ (สูงสุด 3 ท่านต่อห้อง) 1,300 บาท/คืน
  • ห้องพัดลมหอพัก (สูงสุด 4 ท่านต่อห้อง) 500 บาท/คืน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก คลิก PDF.
ดูหรือพิมพ์แผนที่มหาวิทยาลัย คลิก Campus Map.