เหตุการณ์วันช่วงเวลา
ชั่วโมงปกติและสัปดาห์สอบอาทิตย์-พฤหัสบดี08.00 – 21.30 น
วันศุกร์08.00 – 16.00 น
ปิดเทอมอาทิตย์-ศุกร์08.00 – 12.00 น
วันหยุดราชการปิดบริการ